Kontaktinformasjon Fornebubanken

Fornebu Sparebank
Widerøeveien 5
1360 Fornebu

Telefon:   40 00 22 65
Telefaks: 40 00 79 65
E-post:    kundeservice@fornebubanken.no
Facebook: facebook.no/fornebubanken


Åpningstider:
Mandag - fredag:               09.00 - 15.00
Lørdag - søndag:               Stengt

Onsdag før påske:             09.00 - 12.00
Julaften:                             Stengt
Nyttårsaften:                      Stengt     

Gode råd